Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Đánh giá của bạn: 0
7 1 đánh giá

Creator

Creator

Cast

Synopsis

Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22 là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục. Thông tư này định rõ các tiêu chí và quy trình để đánh giá và xếp hạng học sinh dựa trên năng lực và kiến thức của họ. Điều này giúp tạo ra một hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của học sinh. Trong bài viết này, hãy cùng Sachnoiviet.net tìm hiểu quá trình đánh giá học sinh theo thông tư 22 nhé!

Giới thiệu về thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa phát động Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, một văn bản quy định về việc đánh giá học sinh tại cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Từ ngày 5/9/2021, Thông tư này đã chính thức có hiệu lực và sẽ được thực thi theo đúng hệ thống lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018) áp dụng cho cấp trung học.

Năm học 2021-2022 đã đánh dấu bước khởi đầu của việc thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 6. Một bước tiến quan trọng trong hệ thống giáo dục, nó sẽ tiếp tục được áp dụng cho lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022-2023. Năm học 2023-2024 sẽ tiếp tục triển khai Thông tư này đối với lớp 8 và lớp 11. Cuối cùng, năm học 2024-2025 sẽ là thời điểm quy định sẽ được áp dụng cho hai lớp còn lại, đó là lớp 9 và lớp 12.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT đã ra đời với mục tiêu thay thế hoàn toàn hai văn bản quy định trước đây, tức là Thông tư số 58 và Thông tư số 26, liên quan đến việc đánh giá và xếp loại học sinh tại cấp trung học. Sự thay thế này hứa hẹn mang đến sự thay đổi tích cực và hiệu quả trong quá trình đánh giá học sinh.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 01/09/2022. Theo quy định này, việc đánh giá học sinh được thực hiện theo hai nội dung chính là đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả rèn luyện.

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo hai mức:

 • Mức đạt: Học sinh có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định và tất cả các lần được đánh giá mức đạt.
 • Mức chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo hai mức: Đạt, Chưa đạt.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo hai mức: Đạt, Chưa đạt.

Đánh giá kết quả rèn luyện

Đánh giá kết quả rèn luyện được thực hiện theo ba mức:

 • Mức tốt: Học sinh có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định và tất cả các lần được đánh giá mức tốt.
 • Mức khá: Học sinh có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định và có ít nhất hai lần được đánh giá mức tốt, còn lại là mức khá hoặc đạt.
 • Mức trung bình: Học sinh có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định và có ít nhất một lần được đánh giá mức tốt, còn lại là mức khá, đạt hoặc chưa đạt.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét, kết quả rèn luyện của học sinh được đánh giá theo ba mức: Đạt, Khá, Trung bình.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, kết quả rèn luyện của học sinh được đánh giá theo ba mức: Đạt, Khá, Trung bình.

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh được quy định chi tiết tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Cách ghi nhận kết quả đánh giá

Kết quả đánh giá kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh được ghi nhận trong học bạ của học sinh. Học bạ của học sinh được lưu trữ tại trường học để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và đánh giá chất lượng giáo dục.

Lưu ý

 • Học sinh có kết quả học tập, rèn luyện cả năm học đạt mức Đạt được lên lớp.
 • Học sinh có kết quả học tập, rèn luyện cả năm học đạt mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập, rèn luyện các môn học chưa đạt.

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đã có nhiều thay đổi so với các quy định đánh giá học sinh trước đây, theo hướng:

 • Đánh giá học sinh theo hai nội dung chính là kết quả học tập và kết quả rèn luyện.
 • Đánh giá học sinh theo hai mức (Đạt, Chưa đạt) đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét.
 • Đánh giá học sinh theo ba mức (Đạt, Khá, Trung bình) đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số.
 • Tăng cường đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá tổng kết.
 • Kết quả đánh giá học sinh được ghi nhận trong học bạ để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và đánh giá chất lượng giáo dục.

Mục tiêu và lợi ích cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Cách đánh giá học sinh theo thông tư 22

Mục tiêu của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22:

 • Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục: Mục tiêu chính của việc đánh giá học sinh theo TT22 là đảm bảo chất lượng giáo dục. Đánh giá giúp xác định mức độ hiểu biết, kỹ năng, và phẩm chất con người của học sinh để từ đó cải thiện quá trình giảng dạy và học tập.
 • Phát Triển Học Sinh: Mục tiêu quan trọng khác là phát triển học sinh. Việc đánh giá không chỉ nhằm đo lường mà còn giúp học sinh nhận biết điểm mạnh, yếu và cách cải thiện. Điều này khuyến khích học sinh tự quản lý học tập và phát triển cá nhân.
 • Phân Loại Học Sinh: TT22 giúp phân loại học sinh dựa trên mức độ hiểu biết và kỹ năng. Điều này có thể hỗ trợ việc tạo điều kiện học tập phù hợp với từng học sinh, đặc biệt là trong việc đưa ra hình thức giảng dạy và học tập phù hợp với năng lực của họ.

Lợi ích của cách đánh giá học sinh theo TT22:

 • Cải Thiện Chất Lượng Giáo Dục: Bằng cách đánh giá học sinh, giáo viên và nhà trường có thể xác định các điểm yếu trong quá trình giảng dạy và cải thiện chất lượng giáo dục.
 • Khuyến Khích Học Sinh Phát Triển: Đánh giá học sinh không chỉ là việc kiểm tra hiểu biết, mà còn khuyến khích học sinh phát triển cá nhân, xây dựng kỹ năng mềm, và trang bị họ cho cuộc sống sau này.
 • Tạo Cơ Hội Rõ Ràng: Cách đánh giá dựa trên TT22 tạo cơ hội rõ ràng cho học sinh biết mình đứng ở đâu, điều này giúp họ thiết lập mục tiêu cụ thể và theo đuổi sự phát triển.
 • Cải Thiện Quy Trình Đào Tạo: Đánh giá học sinh cũng giúp nhà trường cải thiện quy trình đào tạo bằng cách xác định các vấn đề cụ thể và áp dụng các biện pháp sửa đổi.
 • Tính Công Bằng: TT22 đặt ra các tiêu chuẩn đánh giá chung và minh bạch, giúp đảm bảo tính công bằng trong quá trình đánh giá học sinh.
 • Nâng Cao Hiệu Suất Học Tập: Việc thường xuyên đánh giá khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào học tập và nâng cao hiệu suất học tập.
 • Tạo Điều Kiện Tốt Hơn cho Giáo Viên: Giáo viên có thông tin cụ thể về hiệu suất học tập của học sinh và có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Phân Loại Học Sinh: Đánh giá theo TT22 giúp phân loại học sinh theo năng lực và khả năng, từ đó tạo điều kiện học tập tốt nhất cho từng nhóm học sinh.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ:

Lời kết

Như vậy, cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và phát triển học sinh. Đây là một công cụ quan trọng để giáo viên, nhà trường và học sinh cùng theo dõi và nâng cao hiệu suất học tập. Sự minh bạch, công bằng và tích hợp của TT22 giúp xây dựng môi trường học tập tốt hơn, khuyến khích sự phát triển cá nhân của học sinh và đảm bảo rằng chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện.

Chia sẻ0

Có Thể Bạn Muốn Nghe :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status