Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Đánh giá của bạn: 0
6 1 đánh giá

Creator

Creator

Cast

Synopsis

Việc viết giấy cam kết học sinh là một quá trình quan trọng trong việc thiết lập và thể hiện cam kết của học sinh đối với học tập và hành vi trong trường học. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo ra một giấy cam kết có ý nghĩa và giúp học sinh hiểu rõ trách nhiệm của họ đối với sự phát triển cá nhân và học tập.

Tầm quan trọng của việc viết giấy cam kết học sinh

Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Việc viết giấy cam kết học sinh mang lại tầm quan trọng vô cùng đáng kể trong quá trình giáo dục và phát triển cá nhân của học sinh. Dưới đây là những lý do vì sao việc này quan trọng:

 • Xác định mục tiêu và hành động cụ thể: Giấy cam kết giúp học sinh xác định rõ những gì họ muốn đạt được trong học tập và cuộc sống. Bằng việc nêu rõ mục tiêu và hành động cụ thể, họ dễ dàng hơn trong việc tập trung vào những gì quan trọng.
 • Tạo động lực: Khi học sinh viết cam kết và ký tên, họ đang thể hiện sự cam kết của bản thân. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để họ thực hiện những hành động cần thiết để đạt được mục tiêu.
 • Tập trung vào trách nhiệm cá nhân: Giấy cam kết giúp học sinh nhận thức về trách nhiệm cá nhân đối với hành động và quyết định của họ trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
 • Xây dựng kỷ luật và tự quản lý: Việc viết cam kết giúp học sinh phát triển kỷ luật và khả năng tự quản lý. Họ học cách tổ chức thời gian, quản lý công việc, và tuân thủ những quy tắc và nguyên tắc mà họ đã cam kết.
 • Thể hiện đạo đức học sinh: Cam kết cũng thể hiện đạo đức học sinh, bao gồm tôn trọng quy tắc và luật lệ, không gian lận trong bài kiểm tra, và thực hiện hành vi tích cực trong cộng đồng học tập.
 • Theo dõi và đánh giá: Giấy cam kết tạo cơ hội để theo dõi và đánh giá tiến trình của học sinh trong việc đạt được mục tiêu. Điều này giúp họ tự đánh giá và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
 • Tạo cơ sở cho sự hỗ trợ: Cam kết cung cấp cơ hội cho giáo viên và người hướng dẫn hiểu rõ mục tiêu và nhu cầu của học sinh. Họ có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn phù hợp để giúp học sinh đạt được mục tiêu của mình.
 • Xây dựng lòng tự tin: Khi học sinh thấy mình đủ mạnh để cam kết và đạt được mục tiêu, họ xây dựng thêm lòng tự tin và sự tự tin vào khả năng của mình.

Việc viết giấy cam kết học sinh không chỉ là một hành động hình thức mà còn là công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ sự phát triển, tự quản lý, và thành công trong học tập và cuộc sống. Nó giúp học sinh tập trung vào mục tiêu và trách nhiệm cá nhân của họ và thúc đẩy sự phát triển tích cực.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Cách viết giấy cam kết học sinh

Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Cách viết giấy cam kết học sinh chuẩn nhất

Cách viết giấy cam kết học sinh đòi hỏi sự nghiêm túc và xác định. Dưới đây là hướng dẫn về cách viết một giấy cam kết học sinh:

 1. Tiêu đề và thông tin cá nhân:
 • Bắt đầu bằng tiêu đề “Giấy Cam Kết Học Sinh” hoặc tùy chỉnh tên cho phù hợp với mục tiêu cụ thể của bạn.
 • Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, lớp, và thông tin liên hệ (nếu cần).
 1. Mục tiêu học tập và hành vi:
 • Xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được. Ví dụ: “Tôi cam kết cải thiện điểm trung bình từ 7.0 lên 8.5 trong kỳ học tới.”
 • Đưa ra các hành vi cụ thể mà bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và tích cực. Ví dụ: “Tôi sẽ dành ít nhất 2 giờ mỗi ngày để học bài và ôn tập.”
 1. Thời gian và hạn chót:
 • Xác định thời gian hoặc hạn chót mà bạn muốn đạt được mục tiêu. Điều này giúp tạo áp lực và tập trung. Ví dụ: “Tôi sẽ đạt được mục tiêu trước kỳ thi cuối kỳ.”
 1. Quy tắc và nguyên tắc:
 • Đưa ra các quy tắc và nguyên tắc bạn cam kết tuân thủ. Điều này có thể bao gồm việc không gian lận trong bài kiểm tra, tuân thủ quy định về thời gian học, và thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên và bạn bè.
 1. Điều kiện và hỗ trợ (nếu cần):
 • Nếu có điều kiện hoặc hỗ trợ cụ thể mà bạn cần để đạt được mục tiêu, hãy đề cập đến chúng. Ví dụ: “Tôi xin giáo viên hỗ trợ thêm bài giảng vào buổi sáng để giúp tôi nắm bắt kiến thức tốt hơn.”
 1. Ký và ngày tháng:
 • Khi bạn đã viết xong giấy cam kết, hãy ký tên và ghi ngày tháng. Điều này chính thức hóa cam kết của bạn và tạo cơ sở để theo dõi tiến trình.
 1. Chia sẻ và lưu trữ:
 • Gửi bản cam kết cho giáo viên, phụ huynh hoặc người có thẩm quyền (nếu cần). Lưu trữ giấy cam kết ở nơi dễ thấy và dễ truy cập để bạn có thể theo dõi tiến trình của mình.
 1. Theo dõi và điều chỉnh:
 • Thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến trình của bạn trong việc đạt được mục tiêu. Điều này giúp bạn tự đánh giá và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Cách viết giấy cam kết học sinh giúp bạn tập trung, tự quản lý, và theo đuổi mục tiêu học tập một cách nghiêm túc. Đây là một công cụ hữu ích để thúc đẩy sự phát triển và thành công cá nhân.

Mẫu giấy cam kết học sinh

Mẫu số 1:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT

Kính gửiHiệu trưởng trường……………..

– Thầy(Cô) chủ nhiệm cùng quý Thầy, Cô giáo bộ môn lớp:……………..

Tên em là:………………………………………….;

 Học sinh lớp: năm học………..

Để đạt được kết quả cao trong năm học, em xin hứa thực hiện tốt các điều sau:

– Thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy tắc ứng xử của nhà trường; chăm chỉ, tự giác trong học tập, trung thực trong kiểm tra và thi cử.

– Giữ gìn và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản chung của nhà trường. Tích cực tham gia lao động công ích, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; sẵn sàng tham gia lao động khi nhà trường và xã hội yêu cầu.

– Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung thật tốt, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không mắc các tệ nạn xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự, không gây rối, lôi kéo đánh nhau trong nhà trường và ngoài xã hội.

– Đoàn kết, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của tập thể lớp; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được

– Kính trọng, biết ơn Cha, Mẹ, Thầy, Cô giáo và yêu quý mọi người. Tuyệt đối không xúc phạm danh dự, thân thể đối với Thầy, Cô giáo và các cán bộ công tác trong nhà trường.

– Tôn trọng kỷ luật của nhà trường, bảo vệ danh dự của nhà trường, tập thể lớp và của Thầy, Cô giáo.

– Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước. Tôn trọng và nghiêm túc chấp hành luật An toàn giao thông và văn hóa giao thông đường bộ, đường thuỷ.

Em xin cam kết thực hiện tốt các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.

Phần cam kết của phụ huynh:

Tên tôi là:……………………………………………………

Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với nhà trường:

1. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học tập cho con em mình.

2. Tích cực, chủ động phối, kết hợp với nhà trường và các tổ chức trong việc giáo dục và quản lý con em mình.

Học sinh 

(Ký và ghi họ tên)

Phụ huynh học sinh 

( Ký và ghi họ tên)

Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(V/V THỰC HIỆN NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC ………………)

 

Thực hiện điều lệ trường phổ thông và nội quy học sinh trường: ……………

Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường: ………

Năm học: ………………………………………………………………………

Tên em là: ……………………………………………………………………

Học sinh lớp: ……………………………………………………………………………….

Trường: ……………………………………………………………………………………

Xin cam kết các nội dung sau:.

1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, không ra khỏi trường trong suốt buổi học (học sinh đến muộn không được vào trường). Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có giấy xin phép của phụ huynh hoặc phụ huynh trực tiếp gọi điện cho GVCN (trong trường hợp đột xuất, nếu tiếp tục nghỉ sang ngày hôm sau phải viết giấy xin phép). Trung thực trong thi, kiểm tra và các sinh hoạt khác.

2. Chấp hành tốt quy định của Pháp luật về: Giao thông đường bộ; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

3. Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi. Đoàn kết, thân ái và giúp đỡ những người xung quanh.

4. Có ý thức tốt trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Thực hiện ứng xử có văn hóa. Tích cực tham gia xây dựng cảnh quan trường lớp ngày một khang trang, sạch đẹp.

5. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động phong trào khác của nhà trường…..

6. Trang phục, đầu tóc phải gọn gàng phù hợp với tác phong của học sinh. Không được: nhuộm tóc, sơn móng chân, móng tay, để móng tay dài quá 2mm, mang đồ trang sức có giá trị đến trường, hút thuốc lá, uống rượu bia, đánh bài bạc, vứt rác bừa bãi; học sinh nam không được để tóc dài, cắt tóc trọc, đeo khuyên tai, vòng tay, mặc quần thủng gối, quần có nhiều hơn 4 túi; học sinh nữ không được bôi son, đánh phấn, uốn tóc, không được mặc quần áo bó, quần tất hoặc áo không cổ đến trường. Trong các ngày thực hiện mặc đồng phục và ngày lễ phải thực hiện sơ vin.

7. Nghiêm cấm: Học sinh tham gia đánh nhau, gây rối trật tự trong và ngoài nhà trường; tàng trữ hung khí, vũ khí, vật liệu nổ.

8. Nghiêm cấm: Tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực, lưu truyền văn hóa phẩm độc hại; phát tán hình ảnh không lành mạnh lên mạng Internet; sử dụng điện thoại di động và các phương tiện thu phát truyền tin khác trong giờ học và các hoạt động giáo dục; mang đồ ăn, thức uống lên khu vực lớp học và sân trường.

9. Nghiêm cấm: Học sinh lợi dụng truyền bá những nội dung trái pháp luật trong nhà trường; tự ý tổ chức đi chơi picnic, dã ngoại, leo núi, tắm hồ ao, sông suối.

10. Học sinh vi phạm những nội dung trên tùy mức độ sẽ bị xử lý kỉ luật theo điều lệ trường.

Nếu vi phạm một trong những nội dung trên em xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước nhà trường.

…………., ngày …… tháng …… năm ……

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ:

Lời kết

Cách viết giấy cam kết học sinh là một cách mạnh mẽ để xác định mục tiêu, thể hiện cam kết cá nhân, và tạo động lực cho sự phát triển trong học tập. Bằng việc thực hiện những cam kết này, học sinh có thể xây dựng kỷ luật, tự quản lý, và đạt được thành công trong cuộc học tập và cuộc sống.

Chia sẻ0

Có Thể Bạn Muốn Nghe :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status