Tư Liệu - Lịch Sử

Tào Tháo
0
2:04:30
Lịch Sử Trung Hoa

Tào Tháo

Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc “đến đứa trẻ cũng căm ghét Tào Tháo” (Quách Mạt Nhược), còn ở Việt Nam thì ...
Khúc Tiêu Đồng
0
12:01:20
Lịch Sử Việt Nam

Khúc Tiêu Đồng

Khúc Tiêu Đồng là tập hồi ký của một trong những cử nhân triều Nguyễn khóa cuối và là học viên trường Hậu Bổ khóa đầu, ôn lại câu chuyện từ khởi ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm