Hồng Trinh

Kênh Cô Trinh hiện đang khai thác dòng VĂN HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 1930-1945 với những nhà văn nổi tiếng thuộc nhóm Tự lực văn đoàn, các tác giả tiêu biểu như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phung, Lê Văn Trương, Hồ Biểu Chánh…. Dòng VĂN HỌC HIỆN ĐẠI với các tác giả trẻ, có tác phẩm hay đã đồng ý cho KÊNH CÔ TRINH sử dụng tác phẩm chuyển thành dạng audio. Mục TÁC GIA GIỮA VĂN ĐÀN, giới thiệu về các tác giả văn học nổi tiếng.
Facebook: Trinh
YouTube: Kênh Cô Trinh

Nửa Đêm
8
1:16:21

Nửa Đêm

Nam Cao là một nhà văn và cũng là một chiến sĩ, liệt sĩ người Việt Nam. Ông là nhà văn hiện thực lớn, một nhà báo kháng chiến, một trong những ...