Đoàn Giỏi

Đoàn Giỏi, là một nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Ông có những bút danh khác như: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư. Các tác phẩm của Đoàn Giỏi thường viết về cuộc sống, thiên nhiên và con người ở Nam Bộ.

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm