Liên Xuyến

Trần Nhân Tông
10
6:02:40
Lịch Sử Việt Nam
416
;

Trần Nhân Tông

Sự nghiệp Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc nổi bật trên cả ba lĩnh vực: Giữ nước, dựng nước và mở nước. Ở lĩnh vực nào, ngài cũng đều có ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm