Bạn gặp vấn đề gì?

Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
9:25:54
 
82

Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Chia sẻ0
Đánh giá của bạn: 0
6 1 đánh giá

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

– Chương 1: Đối tượng và phương pháp ngiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

– Chương 2: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ

– Chương 3: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ giữa thể kỷXV đến thế kỉ XIX

– Chương 4: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

– Chương 5: Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ở Tây Âu thế kỷ XIX

– Chương 6: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Mác – Lênin

– Chương 7: Các học thuyết kinh tế của các trường phái tân cổ điển

– Chương 8: Các học thuyết kinh tế của các trường phái Keynes

– Chương 9: Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

– Chương 10: Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

– Chương 11: Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế

Cùng Tác Giả :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm