Bạn gặp vấn đề gì?

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ
12:41:50
 
78

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ


Thể Loại:


Giọng Đọc:

Chia sẻ0
Đánh giá của bạn: 0
9 1 đánh giá

“Quyền Sở hữu Trí tuệ”,  Tài liệu Bài giảng này ra đời nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên luật, các học viên của các khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ, và các luật sư. Cách tiếp cận vấn đề của quyển sách là xem xét và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích luật pháp trên những nguyên tắc triết học và kinh tế, dựa vào điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Từ xuất phát điểm trên, tác giả phân tích những mặt lợi, mặt hại của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, các cam kết mà Việt Nam cần thực hiện trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ, hay trong quá trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới.

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm