Lịch Sử Việt Nam

Khúc Tiêu Đồng
9
12:01:20
Lịch Sử Việt Nam
543
;

Khúc Tiêu Đồng

Khúc Tiêu Đồng là tập hồi ký của một trong những cử nhân triều Nguyễn khóa cuối và là học viên trường Hậu Bổ khóa đầu, ôn lại câu chuyện từ khởi ...
Thời Tây Sơn
0
3:25:02
Lịch Sử Việt Nam
532
;

Thời Tây Sơn

Trong lịch sử Việt Nam, triều đại Tây Sơn tồn tại trong một thời gian tương đối ngắn, nếu tính từ khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa chống chính quyền ...
Tám Triều Vua Lý
0
16:10:20
Lịch Sử Việt Nam
502
;

Tám Triều Vua Lý

Toàn bộ tác phẩm xuyên suốt các triều vua kéo dài 216 năm đều bám sát lịch sử nhưng không phụ thuộc vào lịch sử. Tác giả đã sử dụng các hoàn cảnh ...
Trưng Trắc
0
13:05:40
Lịch Sử Việt Nam
416
;

Trưng Trắc

“Trưng Trắc” miêu tả một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Tiểu thuyết được chia làm ba phần. Phần một – ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status