Diên Vỹ

Tào Tháo
0
2:04:30
Lịch Sử Trung Hoa
300
;

Tào Tháo

Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc “đến đứa trẻ cũng căm ghét Tào Tháo” (Quách Mạt Nhược), còn ở Việt Nam thì ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm