Nassim Nicholas Taleb

Thiên Nga Đen
0
15:02:30
Kỹ Năng Sống

Thiên Nga Đen

rước khi khám phá ra thiên nga đen tồn tại trên đời (ở Úc), người ta vẫn tin rằng tất cả chim thiên nga trên đời đều có màu trắng. Phát hiện bất ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm