HTV

Hồ Chí Minh, Hành Trình Cứu Nước
0
4:28:36
Danh Nhân Việt
226
;

Hồ Chí Minh, Hành Trình Cứu Nước

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người đã mở ra những mốc son ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm