Bạn gặp vấn đề gì?

Thầy Và Đệ Tử
2:20:56
 
1456

Thầy Và Đệ Tử


Thể Loại:


Giọng Đọc: |

Chia sẻ2
Đánh giá của bạn: 0
9 1 đánh giá

Nội dung sau đây đã được Lama Guendune Rinpoche giảng cho đại chúng tại chùa Dhagpo Kagyu, thuộc vùng Dordorne, Pháp, vào tháng 4-1994… toàn bộ đã được trình bày. Đây là ngôn ngữ nói dịch từ tiếng Tây Tạng thổ ngữ của vùng phía Đông của Kham (cách nói của Rin-Pốt-Chê) vì là một sự diễn nói nên có những sự lặp lại.

Cùng Tác Giả :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status