Bạn gặp vấn đề gì?

Bát Nhã Tâm Kinh
14:15:29
 
1578

Bát Nhã Tâm Kinh


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Chia sẻ4
Đánh giá của bạn: 0
9 4 đánh giá

Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nòng cốt nhất và ngắn nhất của Phật giáo Đại thừa. Theo quan điểm hiện đại, Tâm Kinh là tài liệu của Đại thừa bác bỏ quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, cho rằng các pháp có tự tánh và có thể độc lập tồn tại. Điều này có thể thấy ngay trong câu mở đầu của Tâm Kinh, “Khi Quán Thế Âm Bồ tát đi sâu trong trí huệ bát nhã, từ trên cao nhìn xuống, Ngài thấy năm uẩn đều không có tự tánh.”

Tuy nhiên, theo tiếp cận trong sách này, giác ngộ là một biến cố phản thiên nhiên: không phải cầu nguyện, ăn chay, sám hối, làm từ thiện, thiền, hay tụng kinh lâu năm sẽ giác ngộ. Giác ngộ chỉ có thể xảy ra cho những bậc thượng trí như Phật. Người thường phải nhờ một người đã qua bờ bên kia tạo điều kiện để cái phản thiên nhiên có thể xảy ra. Phương pháp đó là tạo ra những cái sốc cực mạnh để ta giật mình, ngừng thở, làm não trái tê liệt, lý tính bỏ cuộc, giúp cho não phải trở nên chủ động đưa ta vào cốt lõi bản thể của mình, xuyên qua luân xa thứ sáu ở tuyến tùng mà vượt qua luân xa thứ bảy mà qua bờ bên kia.

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status