Bạn gặp vấn đề gì?

Ảo Hóa
4:35:34
 
94

Ảo Hóa


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Chia sẻ0
Đánh giá của bạn: 0
7 1 đánh giá

Ảo hóa, một truyện ngắn chỉ vài mươi trang nhưng nó giúp chúng ta vỡ lẽ triết lý “Tánh Không” của Đạo Phật: “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành thức cũng lại như vậy”. Có thế nói, khi đọc đến chứ cuối cùng của tác phẩm này, Ảo hóa đã đem lại cho người đọc sư vỡ òa của trí tuệ, giúp nhìn rõ thực tánh “không có chỉ bên” của vạn vật, giống như là vừa tung xong bài “Bát nhã Tâm Kinh”.

Cùng Tác Giả :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm