Khánh Trắng

Càng Kỷ Luật, Càng Tự Do
9
4:52:30
Kỹ Năng Sống
393
;

Càng Kỷ Luật, Càng Tự Do

Kỷ luật vốn là ván cờ bạn phải tự đấu với chính mình. Thắng – bạn sẽ có được “bản năng của người mạnh mẽ nhất”, đó là sự tự kiểm soát bản ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm