James Rollins

Bão Cát
4
20:19:54
Trinh Thám
930
;

Bão Cát

Cuộc tìm kiếm một thành phố với hàng ngàn cây cột bằng thủy tinh bị vùi sâu trong lòng sa mạc A-rập, một thế giới chưa bao giờ được hình dung đã ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm