David J. Lieberman

Đọc Vị Bất Kỳ Ai
0
5:01:21
Quản Trị Doanh Nghiệp
661
;

Đọc Vị Bất Kỳ Ai

Đọc vị bất kì ai đã chỉ ra rằng: mọi hành động, lời nói của con người đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ cảm xúc của họ, từ những cử chỉ nhỏ nhất như ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm