Đặng Thanh

Đọ Sức
8.5
8:46:10
Truyện Lịch Sử
267
;

Đọ Sức

Mời quý thính giả thưởng thức truyện phản gián giữa Việt Nam với phát xít Nhật, đặc vụ Tưởng và thực dân Pháp của tác giả Đặng Thanh, được viết ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm