Brene Brown

Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại
0
7:36:58
Kỹ Năng Sống
296
;

Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại

Trong cuốn sách Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại này, Brene Brow sẽ giúp độc giả sẽ được biết đến một quan niệm mới: Tổn thương không phải là điểm yếu và ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm