Bạn gặp vấn đề gì?

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng
3:52:01
 
133

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Chia sẻ0
Đánh giá của bạn: 0
7 1 đánh giá

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, bất khuất. Nơi đây cũng xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh yêu nước mạnh mẽ, là quê hương của nhiều sĩ phu yêu nước, trăn trở với con đường cứu nước, cứu dân. Sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, chịu ảnh hưởng của cha và các nhà yêu nước, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đã nhận thức được cảnh khổ cực, lầm than của người dân một nước nô lệ, chứng kiến sự thất bại của những phong trào yêu nước lúc bấy giờ, Người luôn trăn trở làm thế nào giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị thực dân, phong kiến..

Cùng Tác Giả :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm