Tịnh Không

Đức Phật
0
1:00:39
Phật Giáo
392
;

Đức Phật

Tên của Đức Phật là Siddhartha Gautama. Phật không phải là tên ông, từ đó chỉ trạng thái tỉnh thức của ông. Phật đơn giản nghĩa là “người tỉnh ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm