Thanh Long

Tru Tiên
0
138:08:24
Kiếm Hiệp
297
;

Tru Tiên

Tru Tiên ra đời, kế thừa truyền thống nghĩa hiệp của các kiếm khách cổ đại, chứa chan ước vọng bay bổng và chinh phục của thời đại mới, lại điểm ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm