Shu

Khom Lưng
0
42:20:24
Ngôn Tình
239
;

Khom Lưng

Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: ”  “Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã ...
Cẩm Y Chi Hạ
0
33:16:40
Ngôn Tình
146
;

Cẩm Y Chi Hạ

Thân thế không rõ, thân phận lại không cao, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ tham gia điều tra vụ án mất cắp mười vạn lượng bạc để tu sửa đường của triều ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm