Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH xin ở đâu?

Sách Nói ViệtTháng Một 14, 2024

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được phát cho người lao động khi nghỉ việc nhiều ngày và có đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật. Cùng CareerViet tìm hiểu rõ chức năng của mẫu giấy này cùng một số nguyên tắc và yêu cụ thể nhé.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 2022 mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT

Mẫu chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ct07

Mẫu chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ct07 (Nguồn: Internet)

Bạn có thể tải về mẫu chứng nhận mới nhất (cả 2 link) tại đây:

Link 1

Link 2

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH này được áp dụng cho trường hợp đang là F0, người đang điều trị ngoại trú, nghỉ ốm hoặc chăm con ốm…

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0

Bộ Y tế đã bổ sung nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A (Nhóm có COVID-19). Theo đó, người bị mắc COVID-19 khi đề xuất cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

 • (1) Người hành nghề (bao gồm người được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị COVID-19) làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung điều trị COVID-19; trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động) này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.
 • (2) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người nhiễm COVID-19 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • (3) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • (4) Trường hợp người bệnh chăm sóc, quản lý, điều trị COVID-19 tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, người hành nghề căn cứ danh sách quản lý ca bệnh COVID-19 trên địa bàn của trạm y tế cấp xã; kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thực hiện xác định tình trạng bệnh thông qua và thông tin theo dõi, diễn biến bệnh hằng ngày của nhân viên y tế với người bệnh qua hình thức trực tiếp đến tận nhà người bệnh hoặc gián tiếp qua công nghệ thông tin (áp dụng khám chữa bệnh từ xa) để ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành liên hệ với cơ sở khám chữa bệnh hoặc trạm y tế cấp xã để người hành nghề xem xét quyết định theo quy định tại khoản (4).

Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

Bộ y tế đã bổ sung nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0

Bộ y tế đã bổ sung nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0 (Nguồn: Internet)

Xem thêm:

Làm gì để nhận trợ cấp BHXH một lần?

Cách ghi mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chi tiết

Phần thông tin người bệnh

 • Dòng thứ nhất: Ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người bệnh (chữ in hoa). Trường hợp chỉ có năm sinh thì ghi năm sinh
 • Dòng thứ hai

  • Mã số BHXH: Ghi đầy đủ mã số BHXH do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp.
  • Thẻ bảo hiểm y tế số: Ghi đủ mã thẻ gồm phần chữ và phần số của người bệnh. Lưu ý phần chữ viết hoa.

 • Dòng thứ 3: Ghi rõ giới tính
 • Dòng thứ 4: Ghi chi tiết nơi người bệnh làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo thông tin. Trong trường hợp con ốm thì ghi tên đơn vị nơi cha mẹ đang làm việc và có đóng BHXH theo thông tin do người đến khám bệnh cung cấp.

Xem thêm:

Công khai thu mua sổ BHXH trên mạng xã hội

Phần chẩn đoán và phương pháp điều trị

Mô tả cụ thể tình trạng sức khỏe. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi mã bệnh; chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh. Việc ghi mã bệnh và tên bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT.

Trường hợp đình chỉ thai nghén: Ghi rõ nguyên nhân đình chỉ thai nghén và số tuần tuổi thai.

– Nội dung phương pháp điều trị: Ghi chỉ định điều trị. Trường hợp phải đình chỉ thai nghén:

+ Dưới 22 tuần tuổi thì căn cứ tình trạng thực tế để ghi phương pháp điều trị cho những trường hợp này: Sảy thai, nạo thai, hút thai, mổ lấy thai, trừ trường hợp giảm thiểu thai trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

+ Từ 22 tuần tuổi trở lên ghi rõ là đẻ thường, đẻ thủ thuật hay mổ đẻ.

Việc xác định tuần tuổi của thai dựa vào ngày có kinh cuối cùng hoặc kết quả siêu âm trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Trong trường hợp người bệnh phải đình chỉ thai nghén vì lý do bệnh lý thì ghi rõ chẩn đoán theo hướng dẫn chuyên môn đồng thời ghi cụm từ “(phá thai bệnh lý)” ngay sau phần chẩn đoán. Ví dụ: Chửa ngoài tử cung (phá thai bệnh lý).

Số ngày nghỉ: sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Việc ghi ngày bắt đầu được nghỉ phải trùng với ngày người bệnh đến khám.

Phần thông tin cha mẹ

Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của cha mẹ người bệnh trong trường hợp người bệnh là trẻ em tuổi dưới 7.

Phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Xem thêm: Đóng trùng BHXH, xử lý thế nào?

Quy định về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ y tế quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

 • Chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mỗi lần khám bệnh.
 • Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ theo thời gian ghi trên giấy, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.
 • Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.
 • Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Lưu ý:

 • Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
 • Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

Trường hợp nào cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ vào Quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại Điều 4, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/1/2019 các trường hợp cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH gồm:

 • Trường hợp điều trị ngoại trú ( Mục 2.1.2, Khoản 2, Điều 4).
 • Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai điều trị ngoại trú (Điểm b, Mục 2.2.1, Khoản 2, Điều 4).
 • Trường hợp lao động nữ sinh con khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định điều trị ngoại trú (Điểm đ2, Mục 2.2.2, Khoản 2, Điều 4).

Xem thêm: Cảnh báo mua bán sổ BHXH núp bóng ủy quyền

Một số câu hỏi liên quan đến giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm gì?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH dùng để xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để giải quyết vấn đề về sức khỏe như chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH xin ở đâu?

Theo đó, người lao động muốn nghỉ ốm hưởng BHXH thì phải xin giấy nghỉ ốm tại cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động.

Bài viết ở trên đã cung cấp toàn bộ thông tin về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động. Hi vọng bạn đã biết tường tận về chế độ phúc lợi lao động này để tận dụng ngay khi cần nhé. Đừng quên theo dõi trang tìm việc làm CareerBuilder để có nhiều thông tin hữu ích hơn.

Admin Sachnoiviet | Nguồn: Internet

Categories
Chia sẻ0

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status