Thiền Định

Cân Bằng Thân Tâm
0
6:57:14
Thiền Định
727
;

Cân Bằng Thân Tâm

Thân thể là linh hồn thấy được, còn linh hồn là thân thể không thấy được. Thân thể và linh hồn là không phân chia ở đâu cả, chúng là các bộ phận ...
Con Đường Thiền
0
8:48:28
Thiền Định
568
;

Con Đường Thiền

Các bạn yêu quý, Trước tiên, tôi muốn chào mừng các bạn, bởi các bạn có khao khát với thiêng liêng; bởi các bạn mong mỏi vượt lên cuộc sống bình ...
Thiền Vipassana
7.5
11:39:40
Thiền Định
860
;

Thiền Vipassana

Theo ngôn ngữ Pali cổ đại của Ấn Độ, VIPAS-SANA có nghĩa là “hiểu biết sâu rộng”, là một phương pháp khám phá thế giới nội tâm. Đây ...
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm